Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Bingosreno NV  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bingosreno NV,  en/of

omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bingosreno NV  verstrekt.

Bingosreno NV  kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw  telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres - Uw geschreven bericht.

Waarom Bingosreno NV gegevens nodig heeft :

Bingosreno NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch  contact met u op te kunnen nemen  als u daar om verzoekt,

en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of  per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt

worden. Daarnaast  kan Bingosreno NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten 

overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die we verwerken: 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze  gegevens zelf aan ons

verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, 

•Voor- en achternaam •Adresgegevens •Telefoonnummer •E-mailadres •IP-adres en uw geschreven bericht.

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan  te maken, in

correspondentie en telefonisch  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken. Onze website en/of dienst

heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben

van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan

betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens

hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@bingosreno.nv , dan verwijderen wij onmiddelijk

deze informatie. 

Hoe lang Bingosreno NV gegevens bewaart: 

Bingosreno NV bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke  verplichtingen

het opleggen. Bingosreno NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de  doelen te realiseren, waarvoor

uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan  een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot

stand komt. 

Delen met anderen: 

Bingosreno NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een  overeenkomst met

u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  In kaart brengen websitebezoek  Op de website van Bingosreno NV worden

algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw  computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die

uw browser meestuurt. Deze gegevens worden  gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bingosreno NV

gebruikt deze informatie om de  werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd

en  worden niet aan derden verstrekt. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige  gevolgen kunnen hebben voor jou. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen in  de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele 

cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je

internetbrowser zo in te stellen dat  deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen

via de  instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van  alle functionaliteiten

van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond  worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving

van de site tegenvalt. 

Google Analytics: 

Bingosreno NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe  effectief de

Adwords-advertenties van Bingosreno NV  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen  informatie wordt, met

inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door  Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer  informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze  informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan

Bingosreno NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes  te kunnen

bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk  wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken. Bingosreno NV heeft hier  geen invloed op. Bingosreno NV heeft Google geen

toestemming gegeven om via Bingosreno NV verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  Gegevens

inzien, aanpassen, verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bingosreno.nv .

Bingosreno NV zal zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen: 

Bingosreno NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,  verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De website van Bingosreno NV

maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw  persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie

wenst over de  beveiliging van door Bingosreno NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bingosreno NV

op via  info@bingosreno.be

Deze site is een website van Bingosreno Nv:

Bingosreno NV is als volgt te bereiken: 

Postadres: Bingosreno NV     Bisschoppenhoflaan 656      2100     Deurne

BTW nr: BE0421.876.754  -  Telefoon: 03.231.25.25  - E-mailadres: info@bingosreno.be

Klachten: 

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot Bingosreno NV per e-mail :  info@bingosreno.be

of per post op het adres   Bingosreno NV   Bisschoppenhoflaan 656  2100 Deurne , of bij de  nationale toezichthouder :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

BINGOSRENO.BE Speelautomaten Onze hulp nodig voor uw zaak Bekijk hier onze Bingotoestellen of onze Slots
Bingosreno 2018

Website menu    klik hier Tel:03/231.25.25 Website menu    klik hier

Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Bingosreno NV  kan persoonsgegevens over u

verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van Bingosreno NV,  en/of

omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan

Bingosreno NV  verstrekt.

Bingosreno NV  kan de volgende

persoonsgegevens verwerken: 

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens -

Uw  telefoonnummer - Uw e-mailadres -

Uw IP-adres - Uw geschreven bericht.

Waarom Bingosreno NV gegevens nodig heeft :

Bingosreno NV verwerkt uw persoonsgegevens

om telefonisch  contact met u op te kunnen

nemen  als u daar om verzoekt, en/of om u

schriftelijk (per e-mail en/of  per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt

niet bereikt kunt worden. Daarnaast  kan

Bingosreno NV uw persoonsgegevens gebruiken in

het kader van het uitvoeren van een met u

gesloten  overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die we verwerken: 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je

deze  gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder

vind je een overzicht van de persoonsgegevens

die wij mogelijk verwerken, 

•Voor- en achternaam •Adresgegevens

•Telefoonnummer •E-mailadres

•IP-adres en uw geschreven bericht.

•Overige persoonsgegevens die je actief

verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan  te maken, in correspondentie

en telefonisch  Bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens die we verwerken.

Onze website en/of dienst

heeft niet de intentie gegevens te verzamelen

over websitebezoekers die  jonger zijn dan

16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders

of voogd. We kunnen echter niet  controleren of

een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn

bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo

te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming  persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan

contact met ons op via  info@bingosreno.nv ,

dan verwijderen wij onmiddelijk deze informatie. 

Hoe lang Bingosreno NV gegevens bewaart: 

Bingosreno NV bewaart uw gegevens zolang als

nodig voor het uitvoeren van de opdracht of

zolang de wettelijke  verplichtingen het opleggen.

Bingosreno NV bewaart uw persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de  doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst

met u tot stand komt. 

Delen met anderen: 

Bingosreno NV verstrekt uw persoonsgegevens

alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een  overeenkomst met u, of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek  Op de website

van Bingosreno NV worden algemene

bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het

IP-adres van uw  computer en het tijdstip van

opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden  gebruikt voor analyses

van bezoek- en klikgedrag op de website.

Bingosreno NV gebruikt deze informatie om de 

werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk

geanonimiseerd en  worden niet aan derden

verstrekt. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

We nemen geen besluiten op basis van

geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes)

die nadelige  gevolgen kunnen hebben voor jou. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we

gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen in  de browser van je computer,

tablet of smartphone. We gebruiken enkel

noodzakelijke, functionele  cookies.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren

werkt.  Je kunt je ook afmelden voor cookies van

alle websites door je internetbrowser zo in te

stellen dat  deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is

opgeslagen via de  instellingen van je browser

verwijderen. Als je deze cookies in je browser

uitzet, kun je niet meer van  alle functionaliteiten

van onze website gebruik maken en embedded

content kan niet meer getoond  worden.

Het kan daardoor gebeuren dat de beleving

van de site tegenvalt. 

Google Analytics: 

Bingosreno NV maakt gebruik van Google

Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken en hoe  effectief de

Adwords-advertenties van Bingosreno NV  bij

Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus

verkregen  informatie wordt, met

inbegrip van het adres van uw computer

(IP-adres), overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Lees het privacybeleid van Google voor

meer  informatie. U treft ook het privacybeleid

van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze  informatie om bij te

houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Bingosreno NV

te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun

campagnes  te kunnen bieden. Google kan deze

informatie aan derden verschaffen indien Google

hiertoe wettelijk  wordt verplicht, of voor zover

deze derden de informatie namens Google

verwerken. Bingosreno NV heeft hier  geen

invloed op. Bingosreno NV heeft Google geen

toestemming gegeven om via Bingosreno NV

verkregen Analytics- informatie te gebruiken

voor andere Google-diensten.  Gegevens inzien,

aanpassen, verwijderen  U heeft het recht om uw

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. U kunt een  verzoek tot inzage,

correctie of verwijdering sturen naar

info@bingosreno.nv . Bingosreno NV zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw

verzoek reageren. 

Beveiligen: 

Bingosreno NV neemt de bescherming van uw

gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik,  verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan.  De website van

Bingosreno NV maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat

uw  persoonsgegevens niet in verkeerde handen

vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens

niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, of indien u meer informatie

wenst over de  beveiliging van door Bingosreno NV

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact

met Bingosreno NV op via  info@bingosreno.be

Deze site is een website van Bingosreno Nv:

Bingosreno NV is als volgt te bereiken: 

Postadres:

Bingosreno NV    

Bisschoppenhoflaan 656     

2100     Deurne

BTW nr: BE0421.876.754

Telefoon: 03.231.25.25 

E-mailadres: info@bingosreno.be

Klachten: 

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste

instantie wenden tot Bingosreno NV per e-mail : 

info@bingosreno.be of per post op het adres  

Bingosreno NV   Bisschoppenhoflaan 656 

2100 Deurne , of bij de  nationale toezichthouder,

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of

 00 32 (0)2 274 48 35

 e-Mail: commission@privacycommission.be

Bingosreno 2018
BINGOSRENO.BE Speelautomaten Onze hulp nodig voor uw zaak Bekijk hier onze Bingotoestellen of onze Slots Website Menu klik hier