BINGOSRENO.BE  Speelautomaten
Bingosreno 2018

Belgische wetgeving op kansspelen:

De kansspelwetgeving van 7 mei 1999 op de kansspelen in Belgie in drankgelegenheden:

In drankgelegenheden zijn enkel de bingo en de one-ball toegelaten.

Het aantal toestellen is beperkt tot 2 per café.

Het gemiddeld uurverlies per speler bedraagt 6,25 € en de maximale winst is beperkt tot 500 €.

Om kansspelen in deze drankgelegenheden te plaatsen is een vergunning Klasse C nodig !

Deze vergunning is 5 jaar geldig, en onze sales manager zal u ook hierbij helpen om alles

hiervoor in orde te brengen.

Waarborgen voor deze vergunningen:

Voor deze vergunning dient een eenmalige waarborg te worden gestort en een jaarlijkse bijdrage

in de werkingskosten van de kansspelcommissie te worden betaald.

Keuring van de kansspelen:

Elk kansspel dient te worden gekeurd door de kansspelcommissie op basis van controles uitgevoerd door

de dienst metrologie of een ander erkend orgaan.

Bescherming van de spelers:

De wet voorziet een aantal maatregelen ter bescherming van de spelers.

- Het is verboden aan personen onder de 18 jaar om deel te nemen aan kansspelen in drankgelegenheden.

- Het is verboden enige vorm van krediet toe te staan aan de spelers.

- Indien gokken voor de speler een probleem wordt kan deze zich wenden tot

SOS Spelen op het telefoonnr 0800/35.777 of via www.gokhulp.be

 

Bekijk hier onze Bingotoestellen  of onze Slots
Tel:03/231.25.25

Belgische wetgeving

op kansspelen:

De kansspelwetgeving van 7 mei 1999 op

de kansspelen in Belgie in drankgelegenheden:

In drankgelegenheden zijn enkel de bingo en de

one-ball toegelaten.

Het aantal toestellen is beperkt tot 2 per café.

Het gemiddeld uurverlies per speler bedraagt

6,25 € en de maximale winst is beperkt tot 500 €.

Om kansspelen in deze drankgelegenheden te

plaatsen is een vergunning Klasse C nodig !

Deze vergunning is 5 jaar geldig, en onze

sales manager zal u ook hierbij helpen om alles

hiervoor in orde te brengen.

Waarborgen voor deze vergunningen:

Voor deze vergunning dient een eenmalige

waarborg te worden gestort en een jaarlijkse

bijdrage in de werkingskosten van de

kansspelcommissie te worden betaald.

Keuring van de kansspelen:

Elk kansspel dient te worden gekeurd door de

kansspelcommissie op basis van controles

uitgevoerd doorde dienst metrologie of een

ander erkend orgaan.

 

Bescherming van de spelers:

De wet voorziet een aantal maatregelen ter

bescherming van de spelers.

- Het is verboden aan personen onder de 18 jaar

  om deel te nemen aan kansspelen in

  drankgelegenheden.

- Het is verboden enige vorm van krediet toe te

  staan aan de spelers.

- Indien gokken voor de speler een probleem

   wordt kan deze zich wenden tot

SOS Spelen op het telefoonnr 0800/35.777

of via www.gokhulp.be

Bingosreno 2018
BINGOSRENO.BE  Speelautomaten Onze hulp nodig voor uw zaak Bekijk hier onze Bingotoestellen  of onze Slots Website Menu klik hier